(+371) 29404286
Valoda: LAT
(+371) 29404286

Korporatīvā komunikācija:

- komunikāciju stratēģijas izstrāde un realizēšana;

- attiecību veidošana ar mērķa grupām - klientiem, sadarbības partneriem, valsts institūcijām, investoriem u.c.;

- korporatīvo pasākumu organizēšana;

- prezentāciju un izdales materiālu sagatavošana;

- sociālās atbildības programmas.

Mediju attiecības:

- mediju attiecību veidošana;

- mediju treniņi;

- atpazīstamības veicināšana;

- preses materiālu gatavošana un publicitātes nodrošināšana;

- mediju monitorings un analīze;

- mediju pasākumu rīkošana un vadīšana.

Organizāciju iekšējā komunikācija:

- iekšējās komunikācijas programmas izveide un īstenošana;

- iekšējo pasākumu koordinēšana;

- iekšējās avīzes veidošana un izdošana;

- darbinieku lojalitātes programmas izstrāde un ieviešana.

Pārdošanas veicināšana:

- integrētā mārketinga kampaņu plānošana un īstenošana;

- cenu politikas izstrāde;

- klientu lojalitātes programmas izveide un koordinēšana.

Krīzes komunikācija:

- uzņēmuma/organizācijas risku analīze;

- krīzes komunikācijas plāna izstrāde;

- krīzes situācijas vadība;

- krīzes novēršanas pasākumu iniciēšana un rīkošana, piesaistot mediju atbalstu;

​- tiesvedību komunikācija.

Attiecības ar valsts iestādēm / NVO:

- likumdošanas iniciatīvu un valsts pārvaldes iestāžu lēmumu iniciēšana;

- klientu interešu pārstāvniecība attiecībās ar lēmumu pieņēmējiem un viedokļu līderiem partijās, parlamentā un NVO.